Zdjęcia z uroczystego posiedzenia Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk  z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Stalowa Wola  9.10.2008r.